EUKOJUST mbështet Shërbimin Korrektues dhe Sprovues

Projekti EUKOJUST në pajtim me mandatin e tij në mesin e objektivave tjera, është ngarkuar me detyrën për ofrimin e mbështetjes ndaj Shërbimit Korrektues dhe atij Sprovues, duke fuqizuar funksionalitetin e shërbimit, përmirësuar procedurat e brendshme dhe duke ngritur vetëdijen në lidhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe ato të BE-së.

Me qëllim që të ofrohet kjo mbështetje, EUKOJUST ka kryer një vlerësim të gjendjes aktuale duke analizuar ngarkesën e punës, procedurat e brendshme dhe kapacitetin administrativ të punëtorëve.

Ekspertja e EUKOJUST-it ka prezantuar sot para akterëve kryesorë të gjeturat preliminare e kësaj analize. Përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, Shërbimit Korrektues dhe atij Sprovues, Zyrës së BE-së në Kosovë, Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, si dhe partnerë tjerë të interesuar kanë pjesë në këtë tryezë të rrumbullakët.

Prezantimi i analizës është përcjellë me një diskutim të frytshëm, diskutim i cili edhe konfirmoi të gjeturat e analizës së boshllëkut, por edhe vuri në pah aspekte tjera të rëndësishme të cilat duhet të merren në konsideratë, siç është anti-korrupsioni, ndërveprimi në sisteme të ndryshme, veçanërisht me evidencën penale (NCCR), duke forcuar trajnimin fillestar për punëtorët e rinj, video lidhjet midis burgjeve dhe gjykatave me qëllim të mbajtjes së seancave dëgjimore, forcimin e trajnimit profesional etj.

Pas një kontributi të rëndësishëm dhe shkëmbimit të ideve mes të pranishmëve, diskutimi përfundoi me një përfundim mbi atë se ku duhet të përqendrohet projekti EUKOJUST në periudhën e ardhshme në mënyrë që të forcojë më tej Shërbimin Korrektues dhe atë Sprovues

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet